fbpx

EAS toetuse tänutahvel

TuLitec OÜ tegevust on toetanud EAS Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS), on vaadanud läbi TuLiTec OÜ esitatud taotluse registreerimisnumbriga EU52595 projektile „TuLITec OÜ – starditoetus” väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 09.03.2015. a määruse nr 20 „Starditoetus“ alusel toetuse saamiseks,

Taotleja ja esitatud taotlus vastavad Vabariigi Valitsuse 21.08.2014. a määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks“ (edaspidi taotluste menetlemise määrus) § -des 2 ja 4 ning meetme määruse §-des 13 ja 15 sätestatud nõuetele.

Projekti eesmärgiks on soetada BIM tarkvara ja vajalikke seadmeid ettevõtte arendamiseks.

Projekti kogumaksumus on 18 750,00 (kaheksateist tuhat seitsesada viiskümmend eurot, null senti) eurot, millest Toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 3 750,00 (kolm tuhat seitsesasada viiskümmend eurot,  null senti) eurot ja toetus on maksimaalselt 15 000,00 (viisteist tuhat eurot, null senti) eurot.

 

Tänades, TuLiTec OÜ meeskond!

Close Menu