IFC mudeli kasutuskoolitus

Koolituse kava:

Päev 1 (4h):

 • IFC mudeli üldise ülesehituse selgitamine.
 • IFC mudeli genereerumise protsessi selgitamine. (Kuidas tekib projekteerimistarkvarast IFC ja mis võib selle protsessis vigu ja möödarääkimisi põhjustada) Sh. põgus sissevaade mõnda projekteerimistarkvarasse.(ei sisalda programmi õpet vaid annab üldise arusaama protsessist)Esmase kiire ülevaate saamine mudelist. Mudeli visualiseerimine vastavalt infosisu väärtustele.
 • Tutvustus põhilistest igapäevastest mudeli vaaturi funktsioonidest (mudeli import, eksport Excelisse, lõigete tegemine, elementide värvimine, visualiseerimine, mahtude arvestamine) Simplebim-i või BIMcollab ZOOM tarkvara näitel.
 • Mudelielementide gruppide loomine.
 • Mudelipõhine suhtlus (BCF failiformaadi kasutamine ja haldamine).
 • Vastused küsimustele ja praktilised näited Tellija mudeli peal.
 • Vastused küsimustele. Arutelu.

Päev 2 (4h):

 • Konkreetsemate, koolitatavatele vajalike funktsioonide põhjalikum õpe (millised nimelt, selgub esimese koolituspäeva jooksul).
 • Alusfailide (eng. Template-ide) seadistamine. Mudelipõhiste protsesside automatiseerimine ja mudeli valideerimine veendumaks mudeli kvaliteedis.
 • Põgus sissevaade BIM koordineerimise tarkvara võimalustesse mõistmaks mida BIM koordinaatorilt oodata. (ei sisalda programmi õpet vaid annab üldise arusaama protsessist).
 • Erinevate olemasoleva tabeliinfo ja mudeliinfo kokkuviimine ja seeläbi kiire mahuarvestus.
 • Mudeli vaatamine nutiseadmes (Põgus tutvustus ja näide praktikas kasutatavast võimalusest).
 • Teostusmudel, mis see on ja milliste tehnoloogiatega seda koostada.
 • Vastused küsimustele. Arutelu.

Koolituse kestus 2 poolikut päeva (4h+4h).

Koolituse eelduseks on koolitatavate ülesannete kaasa tegemine oma arvutis koolituse ajal.

Koolituse läbinu oskab:

 • Lugeda IFC mudeli infosisu ja mõistab et tegemist pole mitte ainult visuaalse materjali vaid andmebaasiga.
 • Oskab teha IFC mudelist andmete väljavõtteid näiteks Exceli tabeli kujule.
 • Kasutada mudelipõhist suhtlusformaati BCF.
 • Väljendada ennast korrektselt, millist IFC mudelit ta soovib projekteerijalt saada.

Koolituse asukoht: vastavalt kokkuleppele.

Taavi Liiv

Koolitaja: Taavi Liiv
Koolituskava on hinnatud EELi kutsekomisjoni poolt. Koolitus annab 5,6TP.

 

 

Rahulolevad kliendid: