fbpx

BIM & 3D lahendused

Saavutatavad tulemused

 • 75% Vähem vigu ehitise lõplikus projektis;
 • 50% kiirem ehitusmahtude arvutus;
 • 5% kokkuhoidu ehituskuludelt;
 • Väiksem ehituskestus;
 • Oluliselt täpsemad mahuarvutused.

Teenused

 • BIM konsultatsioon ja koordinaatori teenus;
 • BIM mudelite ( IFC ) töötlemine, kontroll ja vajaliku info väljastamine;
 • BIM mahuarvutamise automatiseerimine
 • BIM rakenduskava koostamine;
 • 3D Modelleerimine ja visualiseerimine;
 • 3D Animerimine ja simulatsioonid (3D Video);
 • 3D Valgus simulatsioonid;
 • 4D mudeli koostamine (3D seoses ajagraafikuga);
 • 5D mudeli koostamine (3D  seoses eelarvega);
 • 3D arhiveerimismudelite koostamine; 
 • BIM haldusmudelite modelleerimine;
 • BIM ehitusorganiseerimise projektide koostamine;
 • RKAS BIM nõuete täitmine.
 • UUS! Liitreaalsuse kasutamine kvaliteedikontrollis

Üldiselt BIM-ist

Tänapäevased 3D modelleerimise ja BIM lahendused muutuvad järjest täpsemaks mis loob võimalused teha üha realistlikumaid mudeleid, simulatsioone ja visualiseeringuid sisaldades suurtes kogustes väga täpset informatsiooni. See võimaldab kliendile ja ehitusega seotud osapooltele anda maksimaalset ettekujutust ja täpset informatsiooni projektist ning ehitusprotsessist. Teisalt nõuab aga suurte infokoguste efektiivne haldamine spetsiaalseid programme ja uusi oskuseid. Seetõttu on TuLiTeci praktilist ehitusjuhtimise kogemust omav  meeskond omandanud 3D modelleerimise ja BIM oskused, pidevalt endeid täiendades. Meie soov on ehitajatele ja Tellijatele tutvustada 3D maailma & BIMi võimalusi võimalikult varajases plaanimise ja ehitamise staadiumis ning neid ka praktikas rakendada. Oleme tugevaks partneriks uute süsteemide juurutamisel ja koolitamisel.  TuLiTeci 3D & BIM lahendustega saavad visioonid reaalsuseks!

Mis on BIM?

BIM (Building information modeling/ Building information management) on protsess, mille käigus luuakse plaanitavast ehitisest tark, põhjalikku ehitusinfot sisaldav digitaalne mudel (enamasti IFC) , mis lihtsustab märkimisväärselt nii projekteerimise, ehitusjuhtimise, kui ka ehitise haldamise protsesse. BIM protsessi eeldus on koostöö ning eesmärgiks toimiv ja kiire infovahetus. Eduka BIM-i efektiivsus on seda suurem, mida varasemas plaanimise faasis BIM kasutamise otsus langetatakse. BIM protsessi eelisteks ehitise Tellijale on selgem ülevaade projekti visuaalist, täpne info ehitusmahtudest ja eelarvest ning kindlus, et kõiki ressursse kasutatakse efektiivselt. Kokkuvõttes tähendab BIM efektiivsemat protsesside plaanimist ehitajale ja seeläbi  paremat tootlust (ROI)  ehitise omanikule .

Eestis on alusdokumendina kasutusel BIM nõuetena RKAS-i ja Digitaalehituse klastri poolt välja töötatud “Nõuded ehitusinformatsiooni modeleerimisele” millega saab tutvuda RKAS-i kodulehel.

BIM  on JAGATUD INFO!

Lisainfo BIM-i kohta on leitav SIIT.

BIM graafiliselt

Projekti ajagraafik suhtes tegevustega

(Origin: Jared Banks, Shoegnome Architects)

CADvsBIM

3D Mudel

BIM protsessi alustalaks on Intelligentne 3D mudel, mis sisaldab lisaks ruumilisele kujutisele veel hulgaliselt seotud lisa informatsiooni nagu näiteks ehituse faasid, materjalide omadused, tootjainfo jne. 3D mudel aitab väga hästi hinnata muudatuste teostatavust, vältida vigu misläbi ka reaalsete, juba teostatud ehitustööde ümbertegemise vajadust.

4D Mudel

3D mudel, mis lisaks eelmainitule sisaldab veel neljandat mõõdet, milleks on AEG.  Neljas mõõde on kasutatav ehituprotsessi kestuse täpsel planeerimisel. See annab ehitusettevõtjale enesekindluse teostatavuse osas ning võimaldab ka Tellijale ülevaate ehitusprotsessi käigust. 4D mudel võimaldab lihtsalt saada hinnangut ka muudatuste mõjust ehituskestusele.

5D Mudel

5D mudel sisaldab lisaks eelmainitud omadustele viiendat mõõdet, milleks on MAKSUMUS. 5D mudel on kasutusel ehitushinna määramisel. See annab mudelist tulenevatele täpsetele mahtudele võimaluse ka eelarvestasmise täpsust parandada. Samuti annab interaktiivne mudel võimaluse hinnata muudatuste mõju hinnale.

Close Menu