BIM silmaringi koolitus

Sellelt koolituselt saad vastuse enam levinud küsimustele BIM kohta. Kellele, Miks ja Milleks on BIM?

 

PÄEV  1 (4h):

Sissejuhatus:

 • Mis on BIM ja mis on selle lühendi taga?
 • Kus algab ja lõpeb BIM?
 • Kellele ja milleks on BIM? Kes saavad sellest kasu?

BIM Tellija vaatest:

 • Millele mõelda? Mida küsida? Mis peaks olema tehtud?
 • Tahan TEOSTUSMUDELIT, aga ei oska sellega midagi edasi teha.

BIM Projekteerija vaatest:

 • Kuidas üles sättida pilvepõhine BIM mudelite suhtlus?
 • Milline näeb välja korrektne IFC mudel?
 • Kuidas lisada BIM mudelisse infot (Revit baasil) ja teha korrektne IFC eksport?

BIM Materjalitootja vaatest:

 • Mis asjad on BIM objektid, mida arhitektid/projekteerijad pidevalt küsivad?
 • Mis asjad on BIM kataloogid ja kuidas need toimivad?
 • Lühike ülevaade Eesti materjalitootjate BIM kataloogidest

BIM Ehitaja vaatest:

 • Kuidas toimetada, kui objektil on RB, RKAS või ÜBN BIM infosisu nõuded?
 • Kuidas BIM mudel platsil kasutusse võtta Trimble Connect tarkvara näitel
 • Kuidas jõuda hea TEOSTUSMUDELINI?
 • Mis vahe on tööprojektil ja teostusmudelil.

Kokkuvõte:

 • Mis on IFC mudel ja originaal tarkvara mudel? Kumba läheb vaja?
 • Kuidas tekib IFC mudel, nt Revit tarkvarast? Mida peab Revit tarkvaras jälgima, et info jõuaks ka IFC mudelisse?
 • IFC mudeli ülesehitus
 • Ülevaade erinevatest IFC vaaturtarkvaradest (ACCA usBIM, Simplebim, BIMcollab, Solibri, BIMvision, Trimble Connect jne).
 • Vastused küsimustele. Arutelu.

Esimesel koolituspäeval vastuse mitte saanud küsimused vastatakse järgmise koolituspäeva alguses.

 

PÄEV 2 (4h):

 • Esimesel koolituspäevale kerkinud või õhku jäänud küsimuste vastamine ja arutelu.
 • IFC mudeli vaaturtarkvarade funktsioonide tutvustus.
 • Mudelipõhine suhtlus (BCF failiformaadi kasutamine).
 • Ülevaade punktipilvest ja IFC mudelist.
 • Kuidas luua koondmudelit (erinevatest osamudelitest (nt AR, EK, VK,…) kokku pandud projektimudel).
 • Mis on teostusmudel ning kuidas seda koostada.
 • Mudeli kasutamine nutiseadmes (põgus sissevaade olemasolevatest võimalustest)
 • Vastused küsimustele. Arutelu.

 Teisel koolituspäeval vastuse mitte saanud küsimused vastatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul kirjalikult koolituse osalenutele.

 

Õpitulemused:

 • Saab aru BIM põhisest tööprotsessist.
 • Saab aru BIM põhitõdest.
 • Saab aru BIMist erinevate osapoolte vaates.
 • Oskab eristada erinevaid BIM objektide katalooge ning oskab leida sealt enda jaoks vajalikku infot või suunata projekteerijat seda kasutama.
 • Saab aru BIM infosisust, oskab seda muuta ja lisada.
 • Oskab eksportida vajamineva infosisu IFCsse (nt RKAS, ÜBN BIM parameetrid).
 • Oskab kokku panna projekti koondmudeli.
 • Oskab kasutada mudelipõhist suhtlusformaati bcf.
 • Omab ülevaadet erinevatest BIM põhistest tarkvaradest ja võimalustest, mida kasutada projekteerimise ja ehitamise ajal.
 • Oskab eristada tööprojekti ja teostusmudelit.
 • Oskab väljendada oma mudeliga seotud soove korrektselt.

Koolituse asukoht: vastavalt kokkuleppele.

Koolitus sobib kõigile, kes tahavad rohkem teada saada, mis peitub müstilise lühendi BIM taga. Koolitus ei ole tarkvara spetsiifiline ning ei käsitle konkreetse tarkvara õpet. Tegemist on üldise BIM alase koolitusega silmaringi avardamiseks.

Kaur Tull

Koolitaja: Kaur Tull, Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7.

Koolituskava on hinnatud EELi kutsekomisjoni poolt. Koolitus annab 5,7TP

Rahulolevad kliendid:

Mapri ehitus