Ehitajale

Kindlalt juhitud ehitusinfo

Info kättesaadavus on igas projektis esmatähtis. Sellest sõltub, kui sujuv on osapoolte suhtlus ja muudatuste tegemine, aga ka eelarves ja ajakavas püsimine. Kas sinu praegune lahendus toetab sind parimal viisil?

Sind toetavad teenused

Simplebimi koolitus

Saad Simplebimist maksimaalset kasu, kui oled koos oma tiimiga läbinud praktilisi näiteid sisaldava koolituse.
Oleme Simplebimi koolitusi läbi viinud juba aastaid.

Töövoo ülesseadmine

Õigel ajal ja õigesti üles seatud BIM töövooga ei täitda sa üksnes tellija pandud nõudeid, vaid saad ka reaalset kasu. Hoiad juhtimiskuludelt kokku isegi 5–10%.

BIM koordineerimine

BIM koordineerimisega ehituse ajal tagame, et kõik projekti osapooled liiguks kindlalt ühe eesmärgi suunas.
Saad teenuse reaalse ehituskogemusega ekspertidelt.

Teostusmudeli koostamine

Võtame teostusmudeli koostamise algusest lõpuni enda kanda ja korraldame ise suhtluse kõigi osapooltega – sujuvalt. Sinu päralt on kompetents Eestist ja maailmast.

Automatiseerimine

Aitame programmi seadistada vastavalt sinu vajadustele – mallide loomisest protsesside automatiseerimiseni.
Ehitusinseneridena oskame sinu soove mõista.

KÜSI PAKKUMIST

Kuidas BIM Sind aitab?

Detailne info – kõikjal kaasas

Digitaalsed 3D-mudelid annavad sulle projektist igal ajahetkel täieliku ülevaate – alates materjalide valikust kuni ajaliste eesmärkideni. Vaata virtuaalset projektiplaani kasvõi ehitusplatsil viibides, kasutades moodsaid virtuaalreaalsuse (VR) või liitreaalsuse (AR) lahendusi.

Vähendad aja- ja materjalikulu

Mudel võimaldab arvutada välja täpse materjalide koguse ja mõõdud. Nii väldid materjali kadu ja vähendad ehitusjääke. Lihtsamaks muutub ka ajaplaneerimine, mis aitab optimeerida materjalide ladustamist ja töövoogu.

Ladus suhtlus, parem koostöö

Kogu suhtlus sinu, tellija, projekteerija ja järelevalve vahel on koondunud ühte kohta. Kõik pooled on muudatustest ja kokkulepetest täielikult informeeritud. See kiirendab otsustusprotsesse ja kogu tööde kulgu.

Mudeli kasutamise tööriist

Simplebim on võimekas tarkvara, millega saad IFC- mudeli üle täieliku kontrolli. Õige info on alati saadaval – õigel ajal, õige inimese käsutuses!

Simplebimi aastane üksiklitsents 800 € + km

Simplebimi aastane võrgulitsents 1250 € + km

Võimalikud ka muud makselahendused!

KÜSI PAKKUMIST

Mudelipõhine suhtlustööriist

Erinevate osapoolte suhtluse muudab tõhusaks BCF Manageri tarkvara.

KÜSI PAKKUMIST

Vanasadama D-terminali rekonstrueerimise ja laienduse BIM mudelite infosisu lisamine ja struktureerimine teostumudeliks, vastavalt Tallinna Sadama BIM andmesisu nõuetele.
(käimasolev projekt)

Tellija: Nordecon AS
Lõpptellija: Tallinna Sadam AS

Eelarve ja BIM osakonna koolitamine “IFC mudeli ülesehitus ja mahtude väljatrükk Simplebim® tarkvaraga”

Tellija: Nordecon AS

Kultuurikeskus KAJA teostusmudeli koostamine

Tellija: Nordlin Ehitus OÜ

Lõpptellija: Tallinna Linnavaraamet

Koidu 99 elu- ja ärihoone mudeli analüüs ja ristumiste kontroll

Tellija: Mitt & Perlebach OÜ

Saku 13 tootmishoone punktipilve mõõdistamine ja arhiveerimismudeli koostamine

Koostööpartner: Hades Geodeesia OÜ

Tellija: COMBICON OÜ

„Oskustöölise BIM kursus“ videoloengute sarja koostamine

Tellija: TalTech

Eelarve ja BIM osakonna koolitamine “IFC mudeli ülesehitus ja mahtude väljatrükk Simplebim® tarkvaraga”

Tellija: Merko Ehitus Eesti AS

Maleva 18 seenioride korterelamu ehitusaegne BIM koordineerimine ja teostusmudeli koostamine

Tellija: Nordlin Ehitus OÜ

Lõpptellija: Tallinna Linnavaraamet

Fahle Park arenduse eriosade mudelipõhised mahuarvestused, ehk mahtude jaotamine rentnike kaupa.

Tellija: FAUSTO CAPITAL OÜ

Tööstushoone BIM mudeli ja punktipilve võrdlus/analüüs

Tellija: YIT Eesti AS