Mis rolli mängib BIM kinnisvarahalduses?

Järjest enam hoonete tellijaid soovivad mudelit ka hoone halduses kasutada. Projekteerimis- ja ehitusprotsess ei peaks lõppema sahtlisse jääva teostusmudeliga, vaid see sama mudel peaks olema kasutatav ka tulevikus järelhalduses. Seega BIM haldus viitab BIM-i ja hoonehalduse tegevuste integreerimisele ning hõlmab BIM-metoodika rakendamist ehitise haldus- ja hooldusprotsessides. Parima tulemuse saavutamiseks oleks tellijal mõistlik kaasata teostusmudeli loomine juba projekteerimise algusfaasis, et teostusmudeli ja haldusmudeli eesmärk saaks defineeritud ja projekti sisse kirjutatud.

Mis on kinnisvarahaldus?

Iga projekti elutsükkel kätkeb endas kindlaid faase: projekteerimine; ehitus; kasutamine ja hooldus; ümberehitus või renoveerimine. Kinnisvarahaldus on ehitusprojekti viimane ja kõige pikem etapp ning hõlmab kõiki neid tegevusi, mis on vajalikud piisava efektiivsuse taseme säilitamiseks aja jooksul, et täita hoone projekteeritud funktsioone. Kinnisvarahalduse põhieesmärk on tagada vara ja eelkõige selle sisu (seadmed, ruumid, sisustus jne) optimaalne haldamine ja kasutamine.

BIM-il on võime lihtsustada hoone haldusprotsesse, kasutades selle digitaalset mudelit. Tegelikult saab BIM mudelit rikastada kõigi oluliste andmetega ja sellest saab omamoodi ehitustoimik, millele hoone haldur saab hõlpsasti ligi, et teha tõhusamaid ja kiiremaid otsuseid.

Milline BIM dimensioon toetab hoone haldust?

Hoonete haldus on üldiselt seotud 7D BIM dimensiooniga, mis sisaldab endas hoone elutsükli ja järelhaldusega seonduvat teavet. See mõõde on oluline hoonehalduritele, kes tänu BIM mudelis sisalduvale teabele saavad lihtsamini tuvastada konstruktsiooni füüsilisi ja funktsionaalseid omadusi.

Samuti võimaldab BIM-i ja hoonehalduse integreerimine:

  • suurendada koostööd erinevate osapoolte vahel;
  • parandada otsustusprotsesse;
  • vähendada muudatustega seotud aega ja kulusid;
  • muuta hoone haldus targemaks ja tõhusamaks;
  • vähendada energiatarbimist ja parandada kasutajaohutust;
  • tuvastada võimalike probleeme.

Kuidas BIM-i hoonehalduses kasutatakse?

Hoone haldusfaasis kasutatav mudel on teostusmudel (as-built model), mis kajastab valmis konstruktsiooni täpseid mõõtmeid, materjale ja muid detaile ning mida ajakohastatakse ka pidevalt vastavalt hoone elutsükli jooksul tehtud sekkumistele – näiteks renoveerimis- ja ümberehitustöödele. Lisaks elementide täpsele asukohale (näiteks seadmed, inventar, torustik jne) sisaldab teostusmudel hulgaliselt kasulikku teavet, mis toetab halduri tööd.

Automaatsete süsteemidega integreeritult on võimalik teostusmudeli abil saada reaalajas teavet hoone toimivuse kohta. Tänu sellele on halduril võimalik mõjutada hoone elukäiku ja kasutada jätkusuutlikumaid juhtimislahendusi ja hooldusplaane.

BIM-i võib vaadelda kui virtuaalset protsessi, mis koondab endas kõiki hoone komponente, erisusi ja süsteeme ühes virtuaalses mudelis, võimaldades kõigil hoonega seotud osapooltel teha koostööd täpsemini ja tõhusamalt kui traditsioonilisi protsesse kasutades. See on ka üks suuremaid eeliseid BIM-i kasutamisel hoonete halduses.

Tagasi
Jaga artiklit: