Ühtsed BIM nõuded (ÜBN)

BIM nõuete eesmärk on kirjeldada raamistikku, mis võimaldaks tellijal tõhusamalt juurutada BIM tehnoloogiat ja parimaid tavasid oma lühi- ja pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks. Nõuded on koostatud eesmärgiga ühtlustada mudelprojekteerimise protsessi ja selle väljundeid.

Vaata

BIMcollab ZOOM PRO ristumiskontrolli reeglite loomise juhendmaterjal

BIMcollab ZOOM PRO tarkvara graafiline juhendmaterjal ristumiskontroll funktsioonile

Vaata

BIMcollab ZOOM Smart View loomise juhendmaterjal

BIMcollab ZOOM tarkvara graafiline juhendmaterjal Smart view funktsioonile

Vaata

BIM põhitõed – informatsiooni jagamise juhend (IDM)

BIM põhitõed – informatsiooni jagamise juhend (IDM). Miks me jagame seda informatsiooni ühemõtteliselt? Et informatsiooni tõhusamalt ja efektiivsemalt kindlustada ja taaskasutada.

Vaata

Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2021

Käesoleva juhendi eesmärk on määratleda mitteeluhoonete projekteerimise ja ehitamise põhimõtted ning kasutatavatele materjalidele, süsteemidele ja seadmetele esitatavad tehnilised nõuded võimalikult täpselt ja üheselt tõlgendatavalt.

Vaata

Õõnespaneeli brutopindala mall

Õõnespaneeli brutopindala mall. Õõnespaneeli brutopindala mall. Õõnespaneeli brutopindala mall

Vaata

Simplebim malli lisamine

Simplebim malli lisamine. Simplebim malli lisamine. Simplebim malli lisamine. Simplebim malli lisamine

Vaata

BCF märkuste haldussüsteemi kasutamise juhend

BCF märkuste haldussüsteemi kasutamise juhend. BCF märkuste haldussüsteemi kasutamise juhend. BCF märkuste haldussüsteemi kasutamise juhend

Vaata