Digitaalne kaksik: mis on selle eelised?

Digitaalne kaksik (Digital Twin) on füüsilise objekti, süsteemi või keskkonna dünaamiline virtuaalne koopia, mis näeb välja ja käitub samamoodi nagu reaalses maailmas. See edastab andmeid ja kordab protsesse nii, et selle abil saab ennustada reaalse objekti väljanägemist, toimivust ja näha võimalikke probleeme.

Digitaalsed kaksikud võimaldavad keerukaid süsteeme ning erinevaid objekte interaktiivsel ja kõikehõlmaval viisil kavandada, ehitada, testida, juurutada ja kasutada. Nende abil on võimalik mõista minevikku, vaadata praeguseid tingimusi ja ennetada tulevasi probleeme.

Kuidas digitaalseid kaksikuid luuakse?

Digitaalsed kaksikud luuakse kontseptuaalsete mudelite importimisel (BIM, CAD või GIS teel) või reaalsete objektide skaneerimisel, et visualiseerida ja analüüsida neid koos ettevõtte ja nutistu (IoT) andmetega. 3D reaalajas töötav digitaalne kaksik suudab ka kureerida, organiseerida ja esitada mitut andmeallikat (nii teavet kui ka mudeleid) elutruu interaktiivse visualiseeringuna.

Virtuaalsed 3D kaksikud võimaldavad kasutajal näha dünaamilist sisu, mis reageerib tegevustele reaalajas. Võimalik on tõhusalt simuleerida reaalseid tingimusi, “mis siis kui..” stsenaariume ja mis tahes kujuteldavaid asjaolusid ning visualiseerida tulemusi erinevatel võimalustel, sealhulgas mobiilseadmetes, arvutites ning liit-, sega- ja virtuaalreaalsuse (AR/MR/ VR) seadmetel.

Kus digitaalseid kaksikuid kasutatakse?

Digitaalne kaksik võib olla kasutuses tootekomponendi 3D-mudelist kuni linnasuuruste süsteemide täpse esituseni, mille juures iga komponent on dünaamiliselt seotud inseneri-, ehitus- ja tööandmetega.

Kui erinevad projektimeeskonnad planeerivad, projekteerivad, ehitavad, müüvad ja lõpuks haldavad keerulisi objekte, siis digitaalsed kaksikud annavad otsuste tegemiseks teavet hoone elutsükli igas etapis.

Digitaalse kaksiku eelised

1. Parem jõudlus 

Digitaalseid kaksikuid saab kasutada objektide ja süsteemide toimimise jälgimiseks reaalajas, võimaldades vastutavatel isikutel tuvastada probleeme ja vajadusel teha muudatusi jõudluse parandamiseks. See võib suurendada tõhusust, vähendada seisakuid ja parandada töökindlust.

2. Ennustav objekti haldus- ja hooldusvajadus

Sensoritest ja muudest allikatest pärinevaid andmeid analüüsides saab digitaalseid kaksikuid kasutada haldus- ja hooldustegevuste prognoosimiseks, võimaldades hooldust planeerida juba enne rikke ilmnemist. See võib vähendada ajutisi katkestusi ja hoolduskulusid ning pikendada varade eluiga.

3. Simulatsioon ja optimeerimine

Digitaalseid kaksikuid saab kasutada süsteemide simuleerimiseks ja optimeerimiseks enne nende ehitamist või muutmist, et tuvastada võimalikke probleeme ja optimeerida jõudlust juba enne oluliste ressursside kasutamist.

4. Meeskondade töövoo parandamine

Digitaalseid kaksikuid saab kasutada ka operaatorite ja hoolduspersonali koolitamiseks, et vähendada vigade tekkeriski ja parandada ohutus. Samuti võimaldab see meeskondasid koolitada virtuaalselt.

5. Kulude vähendamine

Rahaliste kulude vähendamine kumab läbi kõigist neljast eelnevast digitaalsete kaksikute kasutamise eelisest, kuid samal ajal võivad aidata need ka optimeerida ressursside jaotamist ja vähendada jäätmeid, mis tagavad täiendava kulude kokkuhoiu.

Tagasi
Jaga artiklit: