BIMcollab ZOOM-i Smart View reeglite kogum “BIM üldkontrollid 2021 BIMcollab ZOOM v1”

Mudeli kontrolli reeglid kontrollivad mudeli üldist ülesehitust ja komplekstust lihtsal ja visuaalsel viisil tasuta BIMcollab ZOOM tarkvaraga lähtudes RKAS 2021 BIM nõuetest.
Reeglistik on koostatud kontrollinimekirja (check-list) põhimõttel.
Kasutajate sihtrühmaks on eelkõige projekteerijad ja projekteerimise projektijuhid, kellele reeglistik annab võimaluse lihtsamalt oma tööd kontrollida.
Reeglid koos juhendiga asuvad allalaaditavas .zip failis.
*Käesolevad reeglid ja juhendmaterjal on koostatud koostöös MTÜ Digitaalehitus-e (Digitaalehituse klaster, https://digitaalehitus.ee/) BIM töörühmaga.


    Fail laetakse alla nupule vajutades.

    ZOOM-i Smart View reeglite kogum “BIM põhitõed – informatsiooni jagamise juhend (IDM)”

    Mudeli valideerimise reeglid kontrollivad mudeli infosisu ülesehitust ja komplekstust lihtsal ja visuaalsel viisil tasuta BIMcollab ZOOM tarkvaraga.


      Fail laetakse alla nupule vajutades.