Simplebim mall –mudeli mõõtühikute konverter millimeetritest meetriteks.

Mall teisendab rakendamisel mudeli pikkusühikud millimeetrid meetriteks.


Fail laetakse alla nupule vajutades.

Simplebim tööruum – õõnespaneeli brutomahud (.sbw)

Simplebim tööruum grupeerib õõnespaneelid paksuse järgi tabelisse ja arvutab summaarsed brutopinnad.

Simplebim mall – õõnespaneelide mahud (.xlsx)

Mall arvutab õõnespaneelidele brutopindala Eestis enamlevinud IFC mudelite puhul.


Fail laetakse alla nupule vajutades.