Arvo Pärdi nimeline muusikamaja Rakveres: ehitusaegne BIM koordineerimine ja teostusmudeli koostamine

  • Projekt: Arvo Pärdi nimeline muusikamaja Rakveres
  • Tellija: Revin Grupp OÜ
  • Aeg: 2023-2025

Arvo Pärdi muusikamaja

Hiljuti sõlmisime lepingu Revin Grupp OÜ-ga Rakveresse rajatava Arvo Pärdi nimelise muusikamaja BIM koordineerimiseks.

Tegemist on mastaapse ja huvitava projektiga, kuna muusikamaja valmimine hõlmab endas muusikakeskuse ehitamist ning Rakvere Pauluse kiriku rekonstrueerimist ja laiendandamist. Seega on eesmärgiks ühendada vana ja uus ning tekitada terviklik linnaruum. Muusikamaja saab olema üks uuemaid ja kaasaegsemaid kultuurilisi objekte Rakvere südalinnas, kohe 2023. aastal valminud ja Tuliteci poolt BIM koordineeritud Rakvere Riigigümnaasiumi kõrval.

Tulitec kannab antud projekti juures ehitusaegse BIM koordinaatori rolli ning lõpplahenduseks saab olema teostusmudel ehk valmib koordineeritud digitaalne kaksik Arvo Pärdi muusikamajast, mida saab kasutada tulevastes haldusprotsessides. Antud hoone BIM koordineerimine hõlmab endas kõigi osapooltega skoobi läbi arutamist ja konkreetse lähteülesande koostamist ning erinevate ressursside hindamist, koos rakenduskava koostamisega. Seame üles kogu BIM töövoo ning konsulteerime igakülgselt projekti erinevaid osapooli. Töövooliselt kasutame BIMcollab tarkvara ning ehitusprotsessi ajal on plaanis implementeerida Dalux 3D tarkvara.

Arvo Pärdi nimeline muusikamaja

Muusikamaja on kolme saaliga, mille keskmeks on umbes 500 inimest mahutav kontserdisaal. Lisaks on kompleksis 120-kohaline kammersaal ja tantsusaal harjutamiseks. Esimesele korrusele on planeeritud galerii, mis võimaldab korraldada väärikaid näitusi. Parkimine on korraldatud maa-aluses parklas. Uus kultuuriehitis järgib liginullenergia standardeid ning kiriku viilkatusele on projekteeritud päikesepaneelid. Kuna projektis on palju erinevaid tahke ning keerukaid lahendusi, on ka BIM koordineerimine antud projekti juures kindlasti huvitav. Kuna ka meeskond on tugev ja motiveeritud, siis saab koostöö erinevate osapoolte vahel olema kindlasti efektiivne.

Muusikamajast saab kindlasti oluline objekt Rakvere linnas, kuna tegemist on esimese kontserdisaaliga Lääne-Virumaal. Uus kultuuriobjekt peaks valmima 2025. aastal, mil tähistab oma väärikat 90. juubelit ka Arvo Pärt.

Tagasi
Jaga artiklit: