BIM ja jätkusuutlikkus: kas need käivad käsikäes?

Jätkusuutlikkus on kujunemas oluliseks osaks igas eluvaldkonnas, nii ka ehituses. Nagu teame, siis BIM on selleks, et muuta ehitusprotsessid lihtsamaks, kuid samal ajal toetab see ka keskkonnasõbralikumat ja säästvamat lähenemist. Vaatame lähemalt, kuidas BIM ja jätkusuutlikkus käsikäes käivad.

Mis on jätkusuutlik ehitamine?

Kui oleme igapäevaelus liikumas keskkonnateadlikumate lähenemisviiside poole, siis peaksid ka hooned ja rajatised olema keskkonnasäästlikud ja ressursitõhusad. Samuti peaks nende ehitamine põhinema samadel põhimõtetel.

Säästev ehitus ühendab endas arhitektuurse potentsiaali, tehnilise võimekuse ja ülekantavuse, samal ajal pidades meeles sotsiaalset vastutust ja mõju keskkonnale. Lihtsamalt öeldes vastavad jätkusuutlikud ehitised oleviku vajadustele, ilma et need kahjustaksid tulevaste põlvkondade võimet oma vajadusi rahuldada.

Kuidas toetab BIM jätkusuutlikkust?

BIM-i paljud eelised aitavad ehitist jätkusuutlikumaks muuta kolmes peamises etapis: projekteerides, ehitades ja kasutusfaasis.

Läbipaistvus projekteerimisetapis

BIM soodustab läbipaistvamaid protsesse projekteerimisetapis. Kui projekteerimise andmed lisatakse jagatud mudelile, saavad projektiga seotud isikud pärast projekti valmimist näha kokkuvõtet selle kohta, milliseid tooteid ja materjale kasutatakse, kuidas neid paigaldada ja millised on ootused tulemuslikkusele.

Kuna BIM võimaldab andmeid jagada, siis on juba projekteerimisfaasis võimalus töövõtjatel, energeetikainseneridel, tarnijatel ja teistel osapooltel varakult nõu anda konstruktsiooni üldise ehituse ja hoone toimimise kohta. Vigade esinemisel saab teha vajalikud muudatused ning ära jäävad mõttetud rahalised ja ajalised kulutused ehitusfaasis.

Suurem efektiivsus ehitusfaasis

BIM-ga kaasnevad 3D-mudelid muudavad reaalajas koostöö sujuvamaks ning võimaldavad protsessi igas etapis töövooge üle vaadata ja täiustada. See tähendab jätkusuutlikkust mitmest aspektist: ajasääst, tõhusus, täiustatud disainilahendused, vigade vähenemine ning võimalus vähendada hoone elukestvat keskkonnamõju.

Parem kontroll hoone kasutusfaasis

Pärast ehitusfaasi tagavad erinevad jagatud dokumendid ja 3D-mudelid valminud hoone hõlpsa hoolduse. Kui on koostatud korrektne teostusmudel, kus on kasutatud materjalide ning seadmete info õigel ja struktureeritud kujul sees, siis saab seda kasutada terve hoone elutsükli vältel. Kuna kõik andmed asenduste, renoveerimiste ja uuendamiste kohta on hõlpsasti kättesaadavad, saavad kõik sidusrühmad ootamatuste ilmnedes neid kõrvaldada.

Sel moel on ehitusspetsialistidel võimalus lisada oma valminud projekti parameetritesse pikaajalised keskkonnateadlikud kasutussoovitused ja hooldusgraafikud. See lisab väärtust hoonete omanikele, parandab üldist jätkusuutlikkust ja tugevdab suhteid klientidega.

Ka üheks BIM dimensiooniks loetakse jätkusuutlikkust, mis ongi seotud hoonete energiatõhususe ja säästva arenguga.

Tagasi
Jaga artiklit: