BIM koordinaator: kas sellist ametikohta on ettevõttesse vaja või peaks koordineerimist teenusena sisse ostma?

Järjest enam on kvaliteetsete ehitusprojektide ja avalike hangete puhul oluline BIM koordinaatori olemasolu. Kõigil avalikel hangetel on lausa BIM koordinaatori nõue sisse kirjutatud ja kvalifitseeritud inimesed on seejuures kõrgelt hinnatud – laialt levinud nõudeks on magistrihariduse või rakenduskõrghariduse olemasolu ning tavaliseks on muutunud 7. kategooria kutse nõue. Kuid kas igas ettevõttes peaks olema oma BIM koordinaator või võiks koordineerimist hoopis teenusena sisse osta? Vaatame lähemalt!

Kes on BIM koordinaator?

BIM koordinaatorid vastutavad projekti projekteerimise ja ehitamise etappidega seotud digitaalsete protsesside eest. Nad tagavad 3D-mudelite, jooniste ja projekti jaoks vajalike andmete hoiustamise ühes juurdepääsetavas kohas ning edastavad osapooltele mudelikohast infot.

Teisisõnu on BIM koordinaator projekteerimise projektijuhi parem käsi, kes vastutab selle eest, et mudel ja mudelis olev info oleks korrektne ja et tarkvarasid kasutataks otstarbepäraselt. BIM koordinaatori roll peaks olema ka ettepanekute tegemine projekti kommunikatsiooni parandamise osas.

BIM koordinaator ettevõttes VS koordineerimine teenusena

Ühest vastust küsimusele, kas BIM koordinaator võiks olla üks ametikoht ettevõttes või on kasulik see teenusena sisse osta, tegelikult ei ole. See sõltub mitmetest erinevatest aspektidest. Näiteks projekti suurusest – kui ettevõte on ehitamas eraisikule maamaja, siis BIM koordinaatorit kindlasti vaja ei lähe, samas suurematel projektidel, kuhu on kaasatud mitmed erinevad osapooled ja ettevõtted, peaks koordinaator olema samuti kaasatud.

Suures plaanis võiks BIM koordineerimine olla projekteerimise projektijuhi pädevuses, kuid kui ettevõttel on rohkem ressursse ja võimekust, siis võib olla asjakohane ka BIM koordinaatori ametikoha loomine. Küll aga võib ka sellisel juhul teenust sisse osta, kuna ettevõttel ei pea olema enda isiklik BIM koordinaatorite armee – piisab sellest, kui on üks vastutav BIM koordinaator, kes omab vajalikku ülevaadet ja haldab alltöövõtukorras võetud BIM koordinaatoreid.

Tihti juhtub ka seda, et ettevõttes nähakse vajadust BIM koordinaatori järele ja ta ka palgatakse, aga ressursipuuduse tõttu upub palgatud inimene tavaprojektidesse ja nendega seotud probleemidesse. Siis ollakse taas sundolukorras, kus tuleb palgata ettevõtteväline BIM koordinaator.

Millist BIM koordinaatorit sa oma ettevõttesse vajad?

Ehk mis teeb ühest BIM koordinaatorist hea BIM koordinaatori. Üheks peamiseks ja kõige olulisemaks aspektiks on kindlasti kokkupuude erinevate IFC tarkvaradega (nt Solibri, Simplebim, BIMcollab ZOOM) ja ka ülevaade sealsetest funktsioonidest ning erinevatest kasutusvõimalustest. Lisandväärtusena oleks hea, kui BIM koordinaator on pädev kasutama mudelprojekteerimise tarkvarasid (nt Revit, Archicad), et vajadusel erinevaid projekti osapooli tarkvara kasutamisel juhendada. Lisaks tehnilisele taibule on vaja ka suhtlemisoskust. Suurepärased kommunikatsioonioskused tagavad selle, et erinevatel osapooltel ja ka meeskonnal on selge ülevaade projektist ja täidetavatest eesmärkidest – seega peaks koordinaator olema selge eneseväljendusoskusega ja julgema pakkuda erinevaid lahendusi. BIM koordinaator peaks töötama põhimõtte järgi, et hea kommunikatsioon on hea koostöö alus.

Hea BIM koordinaatori isikuomaduste sekka kuuluvad kindlasti probleemidele lahenduste leidmisele orienteeritus ning soov areneda ja väljakutseid vastu võtta.

Tasub meeles pidada ka seda, et kogu valdkond läheb automaatsemaks ja IT tehnilisemaks ning on paratamatu, et lisaks insenerioskustega inimesele on vaja ka tarkvaraspetsialisti, kes omab ülevaadet ja oskab soovitada täiendusi ja näha probleeme

Seega saab öelda, et BIM koordinaatori ametikoha vajadus oleneb suuresti ettevõttest ja ka teostatavatest projektidest. Kui näed, et sinu ettevõttesse BIM koordinaatorit pole vaja ja parema meelega ostaksid koordineerimist teenusena sisse, siis võta meiega ühendust ja leiame sinu projektile parima BIM koordinaatori meie meeskonnast.

Tagasi
Jaga artiklit: