IFC: standardiseeritud andmeformaat protsesside lihtsustamiseks

Dünaamilises ehitusvaldkonnas on võime sujuvalt suhelda ja jagada teavet erinevate 3D-modelleerimistarkvarade vahel ülioluline. Peaaegu et asendamatut rolli seejuures mängib IFC (Industry Foundation Classes), toimides ülemaailmse ja universaalse keelena BIM spetsialistidele. Selles artiklis vaatame lähemalt IFC eeliseid ja puudusi, selle vajalikkust ja muud olulist informatsiooni.

Mis on IFC?

See on sisuliselt ühine kirjaoskus, mille eesmärk on geomeetrilise info edastamine, vaatamine ja väljavõtmine. IFC kasutamise eesmärgid hõlmavad kiiremat ja mugavamat info hankimist, samuti mudeli representatsiooni. See võimaldab andmete tõhusat kasutamist otsustusprotsessides, kuid ei ole mõeldud projekteerimiseks. IFC toimib olulise tööriistana, muutes info kättesaadavaks ja lihtsasti tõlgendatavaks erinevate osapoolte jaoks ehitusprojekti erinevates etappides.

Miks on IFC vajalik: paradigma muutus ehituskommunikatsioonis

2D projekteerimise ajastul ilmnesid vead sageli alles ehitusetapis. 3D-modelleerimise tulek koos vajadusega parema planeerimise järele viis BIM arenguni. IFC on saanud BIM-i kriitiliseks komponendiks, pakkudes standardiseeritud viisi projektiandmete tõhusaks vahetamiseks.

BIM koordineerimine hõlmab erinevate osamudelite kokkupanemist ühtseks tervikuks. IFC-failid toimivad lõpliku väljundina, võimaldades näiteks BIM koordinaatoritel veetorude, konstruktsioonide ja teised osa mudelid üle kontrollida. See protsess tagab ruumilise täpsuse, minimeerib ehitusaegsed vead ja suurendab projekti üldist tõhusust. Näiteks BIM koordineerides paneme kõik osamudelid kokku, vaatame üle, teeme märkused esinenud probleemidest IFC põhiselt, kust neid saab siis juba importida oma kasutatavasse tarkvarasse läbi BFC formaadi.

IFC pole pelgalt staatiline mõiste, see areneb koos aja ja tehnoloogiaga. Kuigi IFC 2×3 on laialdaselt kasutusel, on nüüd väljas ka IFC 4, mis on veel täpsem ja kvaliteetsem vaatamise formaat.

IFC eelised ja puudused

IFC toimib justkui sillana erinevate 3D-modelleerimistarkvarade vahel, nagu Revit, Archicad ja Tekla. Selle peamine eelis seisneb võimekuses pakkuda sujuvamat koostööd erinevate tarkvaraplatvormide kasutajate vahel. Kuid nagu igal tööriistal, kaasnevad sellega ka omad kitsaskohad.

Eelised

  • Universaalne kommunikatsioonikeel: IFC võimaldab spetsialistidel korraldada sujuvalt tööd erinevate tarkvaraplatvormide vahel, soodustades koostööd.
  • Faili edastamise vorming: sarnaselt PDF-ile toimib IFC failiedastamise formaadina, võimaldades kasutajatel vaadata mudeleid isegi ilma redigeerimistarkvarata.

Puudused

  • Pole muutmiseks mõeldud: IFC ei ole mõeldud muutmiseks, vaid selle eesmärk on pigem edastada ja näidata geomeetrilist teavet. Tasulised tarkvarad võimaldavad aga ka IFC failidest andmete väljavõtmist, korrigeerimist ja esitamist, et täiustada üldist projektitööd.
  • Õppekõver: IFC failide loomine nõuab konkreetseid oskusi ning spetsialistid peavad olema kursis mitmete parameetritega.

IFC andmete edukas struktureerimine

IFC-sse süvenedes on ülioluline järgida IFC manuaali juhiseid. IFC-failide loomise ja eksportimise ajal tuleb hoolikalt jälgida seadistusi, elementide detailsust ja infosisu ülesehitust. Mitmed tarkvarad, nagu simpleBIM ja ACCA usBIM, pakuvad ka funktsionaalsust IFC andmete restruktureerimiseks. Osad tarkvarad võimaldavad ka geomeetria alusel baasmahtu arvutada.

Planeeri paremini koos BIM ja IFC võimekusega

Kokkuvõttes kujutab IFC endast ehitusvaldkonnas olulist tugipunkti, soodustades koostööd ja parandades otsustusprotsesse standardiseeritud universaalse andmevahetuse kaudu.

Arenevas AEC valdkonnas edukas olemiseks on oluline omaks võtta IFC kui hädavajalik oskus. Kuna projekte luuakse erinevatel platvormidel, siis on IFC ühtlustav keel, mis ületab tarkvarapiiranguid, tagades sujuva suhtluse ja koordineerimise. IFC valdamine ei ole enam ainult valik, vaid strateegiline otsus edu saavutamiseks.

Tagasi
Jaga artiklit: