Jõgeva riigimaja rekonstrueerimine: nõuetele vastava BIM teostusmudeliga riigiprojekt

  • Projekt: Jõgeva riigimaja
  • Tellija: Riigi Kinnisvara / Ehitustrust AS
  • Aeg: 01-07.2021

Jõgeva riigimaja. Foto: Tarmo Haud

Jõgeva riigimaja koondab endas 11 riigiasutust ja tagab võimaluse maakonna elanikel võimalikult kergesti ametiasju ajada. Seni paiknesid riigiasutused Jõgeva linnas viies erinevas asukohas, kuid uus riigimaja koondab need ühe katuse alla kokku.

Uus Jõgeva riigimaja asub aadressil Suur tn 3. Endine maavalitsuse hoone, kuhu riigimaja rajati, läbis täieliku uuenduskuuri ning lisaks neljakorruselisele büroohoone rekonstrueerimisele tehti ka kolmekorruseline juurdeehitus, et kõik riigiasutused saaksid tööks vajalikud pinnad. Riigimaja rekonstrueerimise juures oli oluline kasutajasõbralik disain ja ligipääsetavus. Uuenduskuuri läbisid nii tööalad kui ka kütte- ja ventilatsioonisüsteemid ning kasutusele võeti päikeseenergia lahendused.

Tuliteci roll Jõgeva riigimaja rekonstrueerimise juures oli projektile vastava ja nõuetekohase BIM rakenduskava koostamine. Samuti konsulteerisime projektimeeskonda BIM teemadel, panime kokku lõpliku teostusmudeli, viisime mudelitesse sisse nõutud andmesisu ning seadsime üles pilvepõhise mudelist-mudelisse kommunikatsiooni ja märkuste tegemise tööriista BIMcollab.

Kuna tegemist on Riigi Kinnisvara objektiga, siis projekti kallal töötasid mitmed eri meeskonnad, kelle BIM teadmistest esialgu ühtne ülevaade puudus. Seetõttu võttis ka oma aja BIM töövoo ülesseadmine ning projektimeeskonnale erinevate BIM lahenduste ja võimaluste tutvustamine.

Jõgeva riigimajast valmis kõigile nõuetele vastav teostusmudel, mida on võimalik kasutada hoone haldusprotsessides.

Täname Ehitustrust AS-i usalduse eest tegeleda BIM-ga olulise riigiprojekti juures.

Tagasi
Jaga artiklit: