Kas 2D on minevik ja 3D tulevikku viiv tehnoloogia ehitussektoris?

Kindlasti oled kuulnud 3D prillidest, 3D printerist ja virtuaalreaalsusest. Peaaegu sama populaarne, nagu on need terminid, on 3D kasutamine ka ehitusvaldkonnas. Kolmemõõtmeliste lahenduste kasutamine on väga laialt levinud seetõttu, et need annavad inimesele parema ja lihtsalt tajutavama ülevaate ruumilisest objektist. Samuti aitab vertikaalmõõdu lisamine ruumis vähendada vigade tekkimise kohti. Ka 2D lahendused on seni kasutusel, kuid need on kasutusel mudelist genereeritava abimaterjalina, ning kõige efektiivsemad kasutades koos mudeliga.

Mis on 3D mudel ja BIM mudel?

Kõige lihtsam on öelda, et 3D mudel on visuaalne kujutis reaalsest füüsilisest objektist – olgu see siis juba olemas või alles ehitusjärgus.

Sageli aetakse segamini terminid BIM mudel ja 3D mudel. Aga mis neis siis erinevat on? 3D mudeli näol on tegemist geomeetrilise infota mudeliga, see on vaid visuaalne ülevaade, mille põhjal ei ole võimalik midagi ehitama hakata. BIM mudel seevastu tähendab infoga rikastatud 3D mudelit, mis võib anda ülevaate materjalide, omaduste, tootja, ehitusgraafikute ja muu olulise ehitusega seotud info kohta.

Loe ka, mida tähendab müstiline tähekombinatsioon BIM.

Millised eelised on BIM mudelil?

Kui 3D mudel infoga rikastada ja muuta see BIM mudeliks, siis saab ehituses veel parema ülevaate sellest, millised materjalid on, kuidas need omavahel kokku sobivad ja kas neid turul üldse saada on. Läbi selle info on kõik nüansid paremini osapooltele kättesaadavad ja töövoog peaks olema sujuvam ning probleemivabam. BIM mudel annab ka hea võimaluse uurida seda, mis mudelis tegelikult olemas on, mida esimese hooga võib-olla märgata ei oska.

BIM projekti koostades on võimalus luua väga informatiivne ja efektiivne tööriist. Õige kasutamise korral on see efektiivne tööriist kuna muutes mudelis olevat infot ühes kohas, siis muutub see õige seadistuse korral automaatselt ka teistes plaani osades, kuna 3D-s on kõik vaated omavahel ühendatud. 2D-s on need seevastu eraldiseisvad – sellest ka mitte nii hea kasutusmugavus ja vastuolude tekkimise koht.

Ka Tulitecis oleme tähele pannud mõttemalli erinevusi 2D ja BIM projekteerimise vahel. On olnud juhuseid, kus klient on soovinud teha asju äraspidiselt ja koostada 3D/BIM mudelit olemasolevate “ideaalsete” jooniste põhjal, mille järgi on aastaid ehitatud. Seejuures eeldades ka, et mudel peab vastama täpselt joonistele.

BIM projekti erinevate osade – konstruktsioon, ventilatsioon, veevarustus – mudelite valmimise (2D jooniste põhjal) ja nende kokkutõstmise järel võib tekkida aga kliendipoolne rahulolematus ja esile kerkida küsimused stiilis: ”Aga miks siin torud omavahel ristuvad? Joonisel ju polnud nii”.

Tõde peitub aga selles, et joonisel just nii oligi, kuid inimsilm ei suuda seda 2D-s nii lihtsalt hoomata. Teiseks ei detailiseerita 2D joonistel üksikosade paiknemisi nii täpselt, kui seda on võimalik teha 3D keskkonnas. Seetõttu võiks ka eelistada kindlalt toimivaid BIM protsesse, et vähendada arusaamatusi ja ajakulu.

Ei saa väita, et 2D projekteerimine ajalooliselt halb oleks olnud. See on olnud üks vajalik etapp, mis on andnud hoo tänastele tehnoloogiatele, mis võimaldavad asju teha juba palju täpsemalt väga mõistliku pingutusega. Ei saada me ju ka enam ammu sõnumeid tuvipostiga, vaid e-kirjade ja telefonidega, sest tehnoloogia võimaldab seda ning see on lihtne ja soodne.

Mida BIM mudelite kasutamise juures tähele panna?

Võib öelda, et ühe BIM projekti võlu ja valu seisnebki selles, et seal on võimalik kõik viimsete detailideni lahti kirjeldada. Oskusliku lähenemise juures on sellest suur kasu, kuid kehvasti üles ehitatud projekti puhul – eriti siis kui infosisu ise automaatselt ei muutu – võib suure infokoguse korral see projekteerijatele ja protsessidele vastu töötama hakata ning soovitud tulemus jääb saavutamata või võtab see liigselt aega. Seega peavad olema kõik osapooled pädevad ning pöörama erilist tähelepanu andmete õigsusele ja automaatsetele seostele.

Tihti võib tekkida ka probleem, et mudelit ei osata õigesti vaadata. Sellisel juhul võiks abi küsida mudeli koostajalt või mõnelt teiselt mudeli lugemise oskusega spetsialistilt.

BIM lahenduste näol on tegemist tänuväärsete võimalustega ehitusvaldkonnas, mis võimaldavad protsesse lihtsustada ja visualiseerida. Lisaks eelmainitud eelistele saab 3D mudelite abil teha ka valgusanalüüse, energiaanalüüse, tugevusarvutusi ja luua reaalajas videoklippe lõpptulemuse visualiseerimiseks ning palju muudki. BIM mudelite loomiseks tehtav pingutus võib projekti alguses olla küll suurem, aga tasub ennast kindlasti ära juhul, kui projekti on tarvis muuta või kasutada ehitusplatsil.

Autor: TULITEC OÜ

Tagasi
Jaga artiklit: