Kuidas valida õige BIM tarkvara?

See pealtnäha lihtne küsimus võib osutuda kõvaks pähkliks, kui on vaja oma ettevõttele õiget BIM tarkvara valida. Ühest küljest võib vastus paljude jaoks lihtne olla, kuid seejuures on ka palju nüansse. Enne kui otsustad litsentsidele palju raha kulutada, proovi mõista, millised on sinu vajadused ja millist probleemi aitab tarkvara lahendada. Järgnevalt saad lugeda lähemalt sellest, millistele aspektidele tähelepanu pöörata kui oled BIM tarkvara valimas.

1. Defineeri oma vajadused

Pole olemas täiuslikku universaalset lahendust, mis vastaks kõigile sinu ootustele. Igal tarkvaral on mõningaid valukohti ja mõningal juhul võid lausa vajada mitut lahendust erinevatelt tootjatelt. Seega mõtle läbi millised on sinu vajadused ja määra kindlaks, millised funktsioonid on hädavajalikud ning millised on väärt omamist, kuid pole tingimata vajalikud.

2. Tutvu tarkvara kõige olulisemate funktsioonidega

Koostalitlusvõime

Igas BIM-projektis on olulisemateks tunnusteks selgus ja läbipaistvus, koostöövõimalus kõigi projektis osalejate vahel ning 3D-mudelil põhinev töö koordineerimine.

  • Töö koordineerimine peaks olema mudeli alusel võimalik.
  • Programm võiks võimaldada ühes mudelis korraga töötada mitmel kasutajal.

OpenBIM

Kontrolli, kas tarkvara toetab IFC-vormingusse eksportimist. Võimalus eksportida ja importida IFC faile peaks olema BIM tarkvara valimisel üks võtmekriteeriume, sest üha enam projekte põhinevad ainult 3D mudelil.

Tugi erinevatele failivormingutele

Koostöös paljude erinevate osapooltega ei saa alati kindel olla IFC mudelite olemasolus, mida saaks edasises töös viidetena kasutada. Hea oleks, kui valitud programm toetaks ka muud tüüpi faile, näiteks endiselt populaarset DWG-d. Mõtle ka sellele, kas tarkvaral on vajadusel võimekus ühilduda spetsiaalselt sinu ettevõttele loodud IT lahenduste ja konfiguraatoritega.

3. Tarkvara jõudlus

BIM-mudel ei tähenda ainult geomeetriat. Mudel on ka näiteks rikastatud teabega materjalide kohta. Samuti muutub see projekti etappides üksikasjalikumaks ja detailirikkamaks. Seetõttu on oluline tarkvara jõudlus, kuna hilisemates etappides võib detaile väga palju olla ning võib selguda, et IFC-sse eksportimisel tuleb mudel jagada hoopis väiksemateks töötavateks osadeks. Mõtle, kui üksikasjalikud on su mudelid ja milline faili suurus sellega kaasneb.

4. Üks allikas kõigeks

3D-mudel on keskne teabeallikas BIM-protsessis, seetõttu peaks seda olema lihtne luua, muuta ja jagada. Nagu eelnevalt mainitud, rikastub BIM-mudel järk-järgult üha rohkema teabega. On oluline, et tarkvara võimaldaks lisaks objekti põhiteabele (profiil, materjal, tulepüsivusklass jne) luua ka objektipõhiseid täiendeid ja lisada oma informatsiooni.

Mudel peaks alati olema kõigi jooniste, materjaliarvutuste ja aruannete allikas. Joonised, aruanded jms peaksid olema mudelis olevate objektidega otseselt seotud, et hõlbustada mudelis toimuvate muutuste jälgimist. Kui mudelis tehakse parandusi, peaks tarkvara võimaldama ka juhtida ja värskendada mudelist genereeritud jooniste või aruannete muudatusi.

6. Litsents ja tingimused

  • Uuri, millist tüüpi litsentsi programmipakkuja pakub – tellimus- või püsilitsentsi? Olulisim erinevus nende liitumistüüpide vahel on see, et püsilitsentsi ostes tuleb arvestada päris suure investeeringuga. Tellimuslitsentsi ostmisel saate õiguse programmi teatud perioodiks kasutada. Seda tüüpi tellimus nõuab vähe alginvesteeringuid ja annab litsentsimise aja osas teatud paindlikkuse.
  • Selgita ka välja kas litsents on kasutaja kohta või on see paindlik, mida saab kasutada mitu kasutajat.
  • Uuri, kas litentsileping hõlmab endas ka tootjatuge ja tarkvarauuendusi. Täiendavaks eeliseks võib olla tehniline tugi, eriti siis, kui tegemist on sinu jaoks täiesti uue tarkvaraga.

Ka hind on asja juures määrav tegur. Selle juures tasuks meeles pidada, et algul odavana näiv lahendus ei pruugi pikas perspektiivis alati kõige suuremat lisaväärtust pakkuda.

Uus BIM tarkvara on alati märkimisväärne investeering, mis peaks end ka ära tasuma. Seetõttu peaks töö pärast uue tööriista kasutuselevõttu olema tõhusam ja konkurentsivõimelisem. Vaata lähemalt, milline on põhjalik list erinevatest BIM tarkvaradest, mida näiteks BIM koordinaator saab kasutada.

Tagasi
Jaga artiklit: