Milleks ehitussektori ettevõtetele IT lahendused ja konfiguraatorid?

Nagu iga teine eluala, on ka ehitussektor liikumas personaalsemate lahenduste ja klienditeekonna lihtsustamise poole. Et need protsessid oleksid lihtsamad, tuleks kasutusele võtta erinevad IT lahendused ja konfiguraatorid.

Mida peetakse silmas IT lahenduste ja konfiguraatorite all?

Spetsiaalselt ühele ettevõttele loodud IT lahenduse või konfiguraatori näol on tegemist eriprogrammiga, mille loomisel on arvestatud ettevõtte ja toote eripäradega ning valmislahenduse kasutajaga. Need ei ole n-ö pakendatud tooted, nagu on paljud programmid, mis on sõltumata kasutajast ühesugused ning alla laaditavad lihtsa vaevaga. Siiski ei täida kõik programmid iga kasutaja vajadusi. Seetõttu ongi vahel mõistlik võtta kasutusele spetsiifilised tarkvarad konkreetsele ehitussektori ettevõttele, mis lihtsustavad töövoogu.

Mis kasu on digitaliseeritud lahendustest ehitusettevõtetele?

Online-konfiguraatorite peamine tööpõhimõte seisneb selles, et kliendil on võimalus täielikult või suur osa tööst ise ära teha ning tellimusega seotud lõppviimistlus jääb tootja ülesandeks.

Konfiguraatori abil on võimalus kliendil rohkem nüansse üles märkida ja märgata ning selle põhjal genereeritakse välja indikatiivne pakkumine ja kliendil on võimalus saada aimdus sellest, milline lõpptulem võiks olla. See omakorda vähendab tootjapoolseid ponnistusi selles osas, et leida kliendile täpselt sobivad lahendused – ta saab need hoopis ise valida. Seega saab konfiguraatori abil väga edukalt lihtsustada müügiprotsessi, kuna müügiinimese ülesandeks jääb vaid valmis pakkumise põhjal klienti abistada ja ostma suunata.

Digitaliseeritud lahendused aitavad ka kõvasti aega kokku hoida. Näiteks jääb ära käsitsi dokumentide vormistamine, kuna kliendil on võimalus saada kogu info ja umbkaudne hinnapakkumine nt PDF faili kujul vastavalt nendele andmetele, mis ta ise süsteemi sisestab. Sealt saab ka tootja kogu vajaliku info kliendi kohta, mille põhjal saab minna detailsemaks ja kliendile täislahendust pakkuda.

Seega on tänases digimaailma kontekstis väga lihtne erinevaid ehitusvaldkonna protsesse automatiseerida ja seeläbi aega kokku hoida. On võimalik ka see, et klient esitab kogu tellimuse konfiguraatoris ja jääb ootama lõpptulemust. Samal ajal aga toimib konfiguraator ka pakkuja kasuks, kuna edastab kogu info tootja süsteemi ja märgib ka kalendrisse, et tellimus õigeks ajaks valmis oleks.

Loe ka lisaks selle kohta, kas 2D on minevik ja 3D tulevikku viiv tehnoloogia ehitussektoris?

Kuidas töötada välja ettevõttele sobiv lahendus?

Võttes vastu eesmärk luua ehitusettevõttele sobiv IT lahendus, peab arvestama mitmete nüanssidega.

Tööriist tuleb ära defineerida selliselt, et oleks aru saada kellele ja milleks seda tehakse. Teadmata suunda võib juhtuda, et kallist eriprogrammist kujuneb hoopis tüütu ja kasutaja vajadusi mittearvestav programm. Seetõttu mõtle välja, kellele programm luuakse – kas sellest võiks kasu olla arendajale ja projekteerijale või suunatakse see hoopis lõppkliendile. Kindlasti ei tohiks tähelepanuta jätta küsimust, et milleks see programm luuakse. Põhjalik vastus sellele küsimusele aitab lihtsustada spetsiifilise programmi valmimisprotsessi ja toob tulevikus maksimaalset kasu.

Tunne oma toodet – lõpptulem peab sõltuma tootest ja selle eripäradest. Konfiguraator ja programmid peavad olema loodud selliselt, et see näitab toodet parimast küljest. Samas ei tohi programm edastada valeinfot. Et valmislahendus oleks maksimaalselt hea, peab tootest olema selge ülevaade.

Konfiguraator peaks peegeldama ettevõtte väärtusi ja kuvandit. Võttes kasutusele IT lahendused, siis peaks läbi mõtlema selle, et need aitaksid kujundada ka ettevõtte positiivset kuvandit. Ükski hea mainega ettevõtte ei saaks lubada endale poolprodukti digitaliseeritud lahenduse näol.

Ettevõtted, kes juba kasutavad meie tehtud IT lahendusi

ETS NORD AS

Mürasummutite konfiguraator ventilatsiooni projekteerijatele: https://app.etsnord.com/

Toode AS

Konfiguraator katuse soetajale, kus klient saab endale ise sobivatele parameetritele vastava katuse valida ja esitada hinnapäringu.

Konfiguraator on leitav siit: https://app.toode.ee/

Top Marine

Paadikai konfiguraator sadama arendajale või erakliendile. Vaata siit: https://app.topmarine.ee/

Kui soovid, et ka Sinu ettevõtte oleks siin nimekirjas, siis uuri lähemalt siit ja võta ühendust Tuliteciga. IT lahendusi ja konfiguraatoreid aitab luua Wenture OÜ – sild ehituse ja IT vahel.

Tagasi
Jaga artiklit: