Milline on hea BIM koordinaator ja mida ta teeb?

BIM koordinaator – uhke ametinimetus, mille telgitaguste ja tegelike tööprotsessidega paljud kursis ei ole. Siiski on BIM koordinaator üks olulisemaid lülisid ehitusprotsessis ja tavaliselt on selle ametikoha täitjatel sarnased isikuomadused, millega valdkonnas läbi lüüa. Vaatame lähemalt, kes on BIM koordinaator, millega ta tegeleb ja millised oskused teevad ta omal alal parimaks.

Kuidas saada BIM koordinaatoriks?

BIM koordinaatorite kooli kui sellist pole olemas, kuid siiski on võimalik erialast haridust omandada erinevates kõrgkoolides. TalTechis võib erialade valikust leida nt ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine (integreeritud õpe), kus kõik vajalikud baasteadmised BIM valdkonnas tegutsemiseks on võimalik saada. Sarnased inseneriteadmised võib omandada ka Eesti Maaülikoolist või Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Samuti leidub võimalusi läbida mikrokraadi programme mudelprojekteerimise osas. Lisaks magistrihariduse või rakenduskõrghariduse olemasolule on BIM koordinaatori ameti juures nõudeks kujunenud ka 6. või 7. kategooria kutsetunnistus.

Kui sa tahad saada heaks BIM koordinaatoriks, siis tuleb kasuks projekteerimise või ehitusjuhi (tööjuht/objektijuht) ametikohal töötamise kogemus. Sealt omandatud teadmistega on sul võimalus edasi töötada pädeva koordinaatorina ning saada tulevikus soovi korral ka projekteerimise projektijuhiks.

Millega tegeleb BIM koordinaator?

Lühidalt öeldes vastutab BIM koordinaator projekti projekteerimise ja ehitamise etappidega seotud digitaalsete protsesside eest. Ta tagab 3D-mudelite, jooniste ja projekti jaoks vajalike andmete hoiustamise ühes juurdepääsetavas kohas ning edastab osapooltele mudelikohast infot. Lisaks hõlmab see endas projekti tarbeks BIM rakenduskava koostamist, mudelite infosisu kontrollimist ja haldust, mudelite koostamise koordineerimist ning teostusmudeli üles seadmist.

Suure osa BIM koordinaatori tööst moodustab suhtlemine, olgu selleks siis kommunikatsioon projekteerimismeeskondade, klientide, arhitektide, geodeetide, inseneride ja projektijuhtidega. Seetõttu peakski koordinaator olema selge eneseväljendusoskusega ning omama julgust erinevaid ideid, eesmärke ja lahendusi projekti osapooltele edasi anda.

BIM koordinaatori pädevuses on inseneride ja tippjuhtide abistamine BIM tarkvaraliste küsimustega nii projekteerimise faasis kui hilisemalt ehitusplatsil ning tagamine, et kõigil projekti osapooltel oleks kõige värskem info kohe ja lihtsasti kättesaadav.

Võib küll arvata, et BIM koordinaator veedab arvestatava osa oma töötundidest ehitusplatsil, siis tegelikult on töö suuresti (kodu)kontoris ning ühendab endas arvutitöö, koosolekute läbiviimise ning mitmed telefonikõned.

Millised oskused tulevad kasuks BIM koordinaatorina töötades?

 • Kirg ja huvi mudelite ning mudelites peituva info vastu, olles justkui fanaatik BIM valdkonnas.
 • Järjepidevus, julge pealehakkamine ja soov initsiatiivi võtta ning vastavalt projektile kõige optimaalsemaid lahendusi pakkuda.
 • Oskus projektimeeskonna liikmetele selgelt ja lihtsalt selgitada 3D-dokumentatsiooni loomise ja sellega töötamisega seotud küsimusi.
 • Modelleerimisprogrammide potentsiaali täielik mõistmine ja funktsioonide oskuslik kasutamine.
 • Mudeli infovahetuse peensusteni mõistmine ja nende teadmiste jagamine teistega.
 • Oskus töötada mitme BIM-tarkvaraga ja arusaam sellest, kuidas need omavahel töötavad.
 • Oskus kasutada projektides IFC- ja BCF-faile.
 • Entusiasm uute modelleerimismeetodite vastu.
 • Huvi õppida uusi tarkvarasid.
 • Oskus oma tööd lihtsustada ning automatiseerida korduvaid ülesandeid kasutades erinevaid tarkvarasid ja digitaalseid lahendusi.
 • Oskus kasutada erinevaid koordineerimisprogramme nagu BIMcollab ZOOM, Solibri jt.
 • Võimekus suhelda mis tahes osakonna, tööstusharu või ettevõttega.

Võib tekkida küsimus, kas igasse ehitusprojektidega tegelevasse ettevõttesse on vaja BIM koordinaatori ametikohta. Tihti oleneb selle vajalikkus erinevatest asjaoludest. Kirjutasime nendest lähemalt oma artiklis – BIM koordinaator: ametikoht ettevõttes või koordineerimine teenusena?

Tagasi
Jaga artiklit: