Millist lisakasu pakuvad VR ja AR tehnoloogiad BIM ja ehitustegevustes?

BIM on revolutsiooniliselt muutnud ehitusvaldkonda, võimaldades spetsialistidel visualiseerida ja koordineerida erinevaid ehitusprojekti elemente. BIM loob ehitusprojektist digitaalse mudeli, mis sisaldab kogu vajalikku teavet, nagu mõõtmed, materjalid ja ajakavad, mida ehitusmeeskonnad kasutada saavad. See tehnoloogia on parandanud koostööd, suhtlust ja oluliste otsuste langetamist kogu ehitusprotsessi vältel. Liitreaalsuse (AR) ja virtuaalreaalsuse (VR) kasutamine on aga BIM-i võimalusi veelgi täiustanud, mille tulemuseks on efektiivsem ja tulemuslikum ehitusprotsess.

AR ehk liitreaalsuse integreerimine ehituses ja BIM tegevustes

Ehitustööstuses on praegu käimas digitaliseerimisprotsess, et võtta kasutusele keerukamaid mudeleid. Projektijuhtimise kohta igakülgse teabe saamine võib aga osutuda keerukaks, mis omakorda takistab projekti elluviimist. Selle põhjuseks on asjaolu, et tööstuses puudub teadlikkus automatiseeritud rakendustest, mistõttu on ka digitaliseerimine valdkonnas aeglasem. Kuldse keskteena võetakse sel juhul BIM-i kui lahendust ja liitreaalsust kui sisulist abijõudu.

AR ehk liitreaalsuse tehnoloogia võimaldab ehitusspetsialistidel visualiseerida digitaalseid mudeleid reaalses keskkonnas. AR-i abil saab digitaalsed mudelid füüsilisse ruumi üle viia ning kasutajad saavad mudelitega suhestuda nii, nagu need oleksid füüsiliselt olemas. AR tehnoloogia võimaldab projektimeeskondadel tuvastada võimalikke probleeme juba enne konkreetse ehitusetapi algust ning reaalajas vajalikke otsuseid langetada. Tehnoloogia on eriti kasulik ehitusfaasis, kuna see võimaldab meeskondadel käigu pealt muudatusi teha, mille tulemuseks on kulude kokkuhoid ja parem lõpptulemus.

VR ehk virtuaalreaalsus ja BIM

VR tehnoloogiaga on võimalik iga objekti parameetreid hõlpsasti tuvastada ja neid BIM modelleerimisprotsessis kasutada. BIM-mudeliga suhtlemine aitab visualiseerida projekti osade ruumilist paigutust ja tutvuda parameetriliste andmetega, mille tulemuseks on koostööprojekti väljatöötamine. Sellisena on VR ja BIM-i koos kasutamine näidanud ehitusvaldkonnas tohutut kasvu, kuna 3D-mudelid on loodud selleks, et pakkuda kõikehõlmavat teavet objekti kohta, mis on alles planeerimis- või ehitusfaasis. VR tehnoloogiat saab kasutada ka kogu BIM mudeli elutsüklis, sh rajatise haldus- ja hooldusfaasis ehk 7D BIM dimensioonis.

VR ehk virtuaalne reaalsus loob kasutajatele kaasahaarava kogemuse, võimaldades neil virtuaalses keskkonnas ehitusprojektiga tutvuda. Tehnoloogia on eriti kasulik projekteerimis- ja planeerimisetappides, kuna võimaldab arhitektidel ja inseneridel virtuaalselt kõndida läbi hoone ja tuvastada võimalikke kitsaskohti. Samuti võimaldab VR erinevaid sidusrühmi ja osapooli kaasata, et need saaksid enne ehituse algust projekti vaadata ja kogeda.

AR ja VR kui BIM-i ja ehitustegevuste rikastajad

Kokkuvõttes saab öelda, et BIM-i kombineerimine AR ja VR tehnoloogiatega annab ehitusspetsialistidele võimsa tööriistakomplekti, mis parandab koostööd ja otsuste tegemist. Nende abil saab visualiseerida ja koordineerida ehitusprojekti erinevaid elemente, tuvastada võimalikke probleeme ja teha reaalajas otsuseid. Kõik selleks, et kulud oleks kontrolli all ja lõpptulemus ideaalne!

Tagasi
Jaga artiklit: