Millised on punktipilvede kasutamise eelised ehituses?

Ehitusspetsialistid seisavad sageli oma töös silmitsi eriliste raskustega, eriti siis, kui töötatakse hoonete taastamisprojektidega. Enamasti kogutakse teavet käsitsi, mis toob sageli kaasa ebatäpsed või puudulikud andmed, tarbetu ajakulu, projektide pikenemise ja suuremad kulutused kliendile. Punktpilvi kasutatakse BIM modelleerimise juures andmete kogumise võimalusena ja need võivad märkimisväärselt parandada protsesse, otsuste tegemist ja tootlikkust nii suurte kui ka väikeste projektide puhul.

Punktpilvetehnoloogia võimaldab luua 3D mudeli mistahes hoonest või objektist, kasutades laseri abil visuaalsetele pindadele seatud punkte. Punktipilv suudab täpselt edasi anda peaaegu iga 3D objekti omadusi, kui punktide sagedus ja kvaliteet on õigesti seadistatud.

Punktipilve eelised BIM modelleerimise juures

Täiustatud projektijuhtimine

Mis puudutab projektijuhtimist, siis punktipilvede kasutamine on seejuures suurepärane. See pakub täpset võimalust luua väga realistlikke interaktiivseid 3D mudeleid, mida saavad kasutada kõik projektimeeskonnad. BIM skaneerimine on arhitektuurse projekteerimise tõhusust oluliselt parandanud. Punktipilved pakuvad ainulaadset lähenemist, mis võimaldavad mudelite loomist vastavalt hoone tegelikele mõõtmetele.

Parem suhtlus ja koostöö

Punktpilvede abil saavad arhitektid, ehitajad ja projekteerijad teha täpseid mõõtmisi ja kavandada projekti asjakohaselt. Kõik meeskonnaliikmed on samas inforuumis ja neil on juurdepääs teabele, mida nad vajavad projekti edenemiseks, mis omakorda parandab suhtlust ja koostööd.

Lihtsamad rekonstrueerimis- ja renoveerimistegevused

Ehitusettevõtetel on võimalik kasutada punktipilvi, et panna alus rekonstrueerimisprojektile. Punktpilvi saab kasutada vanast hoonest 3D mudeli loomiseks, kui tegemist on ajaloolise objekti taastamisega, mis nõuab praeguse projekti asukoha üliolulist mõistmist. Seda teavet saab kasutada BIM mudeli loomiseks.

Projekti edenemise jälgimine ja kontroll

Punktpilvi saab kasutada ka projekti iga etapi kiireks valideerimiseks ja tulemuste võrdlemiseks BIM projektiga, et jälgida projekti edenemist ja õigsust. Meeskond saab võrdluses olevaid andmeid kasutada kiirete otsuste tegemiseks. See võib aidata vigu tuvastada ja ennetada, et lõpptulemus oleks siiski ootuspärane.

Aja- ja rahasääst

Kuna laserskaneerimist saab teha kiiresti ja väiksema personaliga kui teisi mõõdistusmeetodeid, siis võib see säästa nii aega kui ka raha. Ettevõttel kohati on lihtsam investeerida laserskaneerimise tehnoloogiasse kui õpetada välja professionaalne meeskond ja saata see objektile. Ehituse hindamisel ja planeerimisel on punktipilvede kasutamine palju soodsam kui traditsioonilised mõõdistusmeetodid.

Tallinna Sadama kruiisiterminali punktipilv

Tallinna Sadama kruiisiterminali punktipilv

Kuidas punktipilvi ehituses veel kasutatakse?

Konstruktsiooni toimivuse uurimine

Näiteks sildade mehaanilised ekspertiisid, kandevõime hindamine, struktuuride analüüs, hoone ligipääsetavuse uuring jne.

Tööohutus

Muuhulgas ohutusriskide tuvastamine, ennetav ohutusjuhtimine, ohutusega seotud abistamine ehitustööde ajal ja ehitustehnika pimealade tuvastamine.

Rekonstrueerimine ja renoveerimine

Välis- ja sisearhitektuuri ümberkujundamine ja renoveerimine, moderniseerimine energiatõhususe parandamiseks jne.

Ajaloolised ehitised

Seire, hooldus ja remont, stabiilsusuuring, ajalooliste paikade kaitse, arvestuse pidamine jne.

Viimase kümnendi jooksul on punktipilvede kasutamine BIM modelleerimise juures märkimisväärselt suurenenud nii projekteerimis- kui ehitusetapis. Punktpilved annavad täpsed andmed, mida saab kasutada ajakavas püsimiseks ja kulutuste vähendamiseks.

Punktipilv ühendub sujuvalt BIM ja teist tüüpi digitaalsete mudelitega, pakkudes võimalust teisendada 3D füüsiline objekt digitaalseks failiks ja täiustada praeguseid digitaalseid 3D mudeleid. Ka ideaalset teostusmudelit pole võimalik teha ilma punktipilveta.

Tagasi
Jaga artiklit: