Mis on teostusmudel?

Üks oluline BIM-i kasutusala on teostusmudeli loomine, mis kujutab digitaalselt hoone tegelikku olemust. Mudel kajastab valmis konstruktsiooni täpseid mõõtmeid, materjale ja muid detaile. Teostusmudel võimaldab arhitektidel, inseneridel ja ehitusspetsialistidel teha omavahel paremat koostööd ja jagada teavet hoone projekteerimise, ehitamise ja järelhalduse kohta.

Teostusmudel kui tegelik infokandja

Muidugi on algne ehitusplaan ja tegelik ehitusprotsess kaks erinevat asja ning peaaegu alati on erinevusi projekteerimisdokumentatsiooni ja tegelike valminud hoonete vahel. Ehitusoskused, tehnika, materjalid, projekti muudatused, ajas arenevad teostusvõimalused ja hoone kasutajate tegevus võivad põhjustada ehitise esialgsest projektist kõrvale kaldumise, kas ehituse ajal või mis tahes etapis hoone kasutusea jooksul. Lühidalt – projekteerimis- ja ehitusdokumendid vastavad harva (kui üldse) tegelikele tingimustele.

Teostusmudel (as-built model) aga kujutab hoonet või ruumi sellisena, nagu see tegelikult ehitati. BIM teostusmudel luuakse tavaliselt hoone ehitamisega paralleelselt või pärast selle (või konkreetse ehitusetapi) valmimist. Teostusmudelid töötatakse välja olemasoleva ehitise füüsilise mõõtmise, näiteks laserskaneeringu teel ja need sisaldavad endas hoone elukaareülest digitaalset dokumentatsiooni.

Teostusmudel on ehitusinfo mudeli osa, mis peab sisaldama ehitusaegseid muudatusi, asendusi ja ehitustegevuse ajal tekkinud informatsiooni.

Miks võiks teostusmudel jooksvalt ehitustegevuse käigus tehtud olla?

  • Teostusmudel on üks osa RKAS ja ÜBN BIM nõuetest.
  • Tegeledes teostusmudeliga pidavalt ehitusprotsessi ajal, saad olla kindel, et lõpptulemus on ideaalne.
  • Jooksvalt andmeid lisades saad ka pärast tellijale teostusmudeli üleandmist kergendatult hingata, kuna tead, et kõik vajalik on seal olemas.
  • Jääb ära ebavajalik stress ja dokumentides tuhnimine, kui teostusmudeli esitamiseks on määratud kindel kuupäev, mis pole üldse mägede taga.

Teostusmudel annab sisendi hoone järelhalduseks

Teostusmudeli kasutamine võib hoone omanikele, projekteerijatele ja peatöövõtjatele pakkuda palju eeliseid. Näiteks võib see aidata tagada, et hoone on ehitatud vastavalt esialgsetele projekteerimisplaanidele ja annab üksikasjaliku ülevaate hoone füüsilistest omadustest. See teave võib olla kasulik tulevaste renoveerimis-, remondi- või hooldustööde puhul.

Lisaks saab teostusmudeli abil luua hoone digitaalse kaksiku, mis kujutab endast virtuaalset füüsilist hoonet. Hoone BIM mudeli alusel saab koostada erinevaid simulatsioone, nendeks võivad olla näiteks hoone energia- ja valgusanalüüs ning see, kuidas hoone reageerib kasutusmuutustele.

Tagasi
Jaga artiklit: