Rakvere Riigigümnaasium: teostusmudeli koostamine

  • Projekt: Rakvere Riigigümnaasium
  • Tellija: Revin Grupp OÜ
  • Aeg: 2022

Teostusmudel RRG

2023. aasta algul avati Rakveres uus Riigigümnaasium, mis lõi kaasaegse ja inspireeriva õpikeskkonna 540 õpilasele ning head töötingimused 50 õpetajale ja tugipersonalile. Õppehoone netopind on umbes 4100 m2 ja ehitusalane pind umbes 2400 m2. Hoones on nüüdisaegsed kütte- ja ventilatsioonilahendused ning maja energiatõhusus on A-klassile vastav. Riigigümnaasium rajati otse linna südamesse ning peatselt valmiva Arvo Pärdi nimelise muusikamajaga loob see ühtse haridusliku ja kultuurilise terviku kogu maakonna inimestele.

Tulitec tegeles projekti juures infomudeli koostamise koordineerimise ja selle hilisema kokkupanemisega. Seadsime üles toimiva BIM töövoo, hoolitsesime selle eest, et infovahetus oleks erinevate osapoolte vahel sujuv ning vastutasime selle eest, et alltöövõtjad oleks kursis parimate BIM praktikatega.

Kuna projekt oli mastaapne ja erinevaid osi, millega tegeleda, jätkus kuni hoone üleandmiseni, siis esialgu olid tagaplaanile jäänud ka BIM protsessid ja BIM mudelite kvaliteet. Seega oli tekkinud olukord, kus BIM-i mõistes oli kõik vajaminev kuhjunud objekti lõppu ja üleandmise faasi. Siiski oli võimalik ka kesise BIM lähteinfo najal hoopis reaalne olukord kaardistada ning seejärel koostada uue info põhjal vastavad osamudelid. Seejuures mängis olulist rolli kindlasti ka projektimeeskond, kes oli kiire reageerimisega ja hakkamist täis, ühise sihiga teostusmudel valmis saada.

Usume, et Revin Grupp suutis keerulisel ajal, kui materjali kättesaadavus ja hinnad varieerusid, edukalt valmis ehitada olulise objekti Rakvere linnas ja seejuures ka üle anda kõigile parameetritele vastava BIM teostusmudeli.

Kogu protsess oli kindlasti õpetlik ja aitas jõuda arusaamani, et ehitusaegne BIM protsesside juhtimine on hädavajalik hea lõpptulemuse saavutamiseks.

Tagasi
Jaga artiklit: