Kas tellija kartused seoses uute arendusprojektidega on õigustatud?

Pole aega. Ei jätku rahalist ressurssi. Puuduvad inimesed, kes sellega tegeleda jõuaks. Kas kõlab tuttavalt? Paljud ettevõtted sooviksid sisimas läbi viia uuendusi ja juurutada innovaatilisemad lahendusi kui seni on kasutatud. Aga miks tihti sellised plaanid soiku ja paremat aega ootama jäävad? Tulitec annab vastused selles osas, kas uusi arendusprojekte tuleb tõesti karta või pigem härjal sarvist haarata, oluline info kirja panna ja koos pädevate koostööpartneritega asi ära teha.

Ootused lõpptulemile

Soovides oma ettevõttele luua personaalsemaid lahendusi nii töötajate kui klientide jaoks, peab olema kindel visioon planeeritavast lõpptulemist. Paljudel juhtudel on võimalik inspiratsiooni võtta juba olemasolevatelt lahendustelt ja seda enda ettevõtte jaoks kohandada. Kui aga tegemist on erilahendusega, mis luuakse nullist ja võttes arvesse kindlaid soove, siis tuleb arvestada ka suurema aja- ja rahakuluga.

Arendaja mängib seejuures olulist rolli, kuna küsib suunavaid küsimusi ja paneb selle põhjal paika kindla kava ja visiooni, et tellija saaks soovitud tulemuse. Kui õhku jääb mõni kitsaskoht, siis põgusa lisauuringuga saavad ka väiksemad küsimused vastuse.

Ajaraam

Koos lähteülesandega pannakse paika ka ajaraamistik, milles hea arendaja suudab püsida. Nädala või päeva pealt seda ei kinnitata, kuid jäetakse mõistlik ajapuhver, et kliendi soovide muudatuste või ootamatustega seoses ei tekiks ebaotstarbekalt pikka lõpp-tähtaega.

Millise ajakuluga peaks aga tellija arvestama? Kartus selles osas, et uue arendusprojekti läbiviimine võtab tellijalt meeletu aja- ja meeskonnaressursi on täiesti ennatlik. Tellija väärtuslik aeg arendusprojekti jooksul kulub vaid mõnele kõnele ja koosolekule, et paika panna ootused, teha vahekokkuvõtteid ja vaadata üle arenduse sobivus valmimisprotsessis.

Õige eelarve

Teame, et rahaline ressurss on piiratud ja vajab tihti läbimõtlemist, et uusi projekte ette võtta. Seejuures ongi tähtis, et ootused lõpptulemile oleksid maksimaalselt hästi läbimõeldud, siis on võimalik paika panna ka vastav eelarve. Kui ootused projektile on väga suurejoonelised, aga eelarve seejuures kõrgustesse ei küündi, siis tuleks projektile lähenemine eelarve vaates mõistlikult ümberhinnata.

Tuliteci arenduste puhul jääb eelarves ruumi ka pisimuudatusteks, mis võivad projekti käigus tekkida. Kui printsiibis jääb lõpplahendus samaks, siis on protsessi käigus arenduse muutmine kasutajasõbralikumaks täiesti õigustatud.

Usaldus tellija ja arendaja vahel

Üks olulisemaid osasid projekti õnnestumise juures on tellija ja arendaja omavaheline suhtlus, mis põhineb usaldusel ja teise osapoole pädevuse hindamisel. Tulitecis usume, et klient soovib meilt parimat lahendust ja omalt poolt teeme kõik, et lõpptulemusega ka rahul ollakse. Kogu protsessi jooksul toimub pidev suhtlus ja progressi edastamine – kõik selleks, et osapoolte omavaheline arusaam asjast oleks sama. Tulitec pakub oma meeskonna näol omal alal pädevaid professionaale, kellel on lai tehniline silmaring ja kes ei karda ette võtta väljakutseid pakkuvaid projekte.

Seega võib öelda, et ettevõtted, kes soovivad uusi arendusprojekte käivitada ja sellega protsesse parandada, ei peaks kartma arendusega seotud tööde kulgu. Tellija mängib seejuures pigem väiksemat rolli ja kogu kohustuste koorem jääb arendaja kanda. Koostöös arendajaga saab paika visioon,tegevuskava ning eelarve, mis sellega kaasneb. Tellijal jääb vaid üle täpselt temale loodud lahendust ootama jääda.

TULITEC pakub innovaatilisi 3D, BIM ja IT-lahendusi materjalitootjatele, projekteerijatele, arendajatele ja ehitajatele. Oma ala professionaalidena jagame sulle teadmisi digitaalses ehitusvaldkonnas ja soovime pakkuda parimaid lahendusi olenemata sellest, tegemist on suure ettevõttega või väikese tegijaga turul.

Tagasi
Jaga artiklit: