TULITEC ekspert: Asko Promm BIM-ist ja iseõppimisest

Saa meie tiimiliikmetega tuttavaks! Alustame artiklitesarjaga “TULITEC ekspert”, kus tutvustame oma tublisid meeskonnaliikmeid ja uurime nende mõtteid seoses BIM’i, ehitusmaailma ja tulevikutrendidega.

Asko Promm on BIM spetsialist, kes liitus TULITEC’i tiimiga 2021. aastal. Askot iseloomustavad kindlasti sellised sõnad nagu põhjalikkus, iseõppimine ja väärtuse pakkumine. Ta leiab, et elukestev õpe on märksõna, mis võiks olla juurutatud kõigile. TULITEC’i tiimiliikmed peavad Askot oma ala spetsialistiks, kuna Eestis leidub väga vähe tema sarnaseid inimesi, kes oskavad koostada BIM objekte koodipõhiselt. Vabal ajal meeldib Askole kilomeetreid läbida joostes ning tegeleda oma neljajalgse sõbraga. Saame Askoga lähemalt tuttavaks!

“Kogu aeg peab kohanema, õppima ja uurima, kas on midagi uut välja tulnud, sest kümne aasta taguste teadmistega jääb päris kiiresti hätta. Areng peab olema.”

Puidutootmisest BIM-ini

Asko karjäär algas hoopis puidutootmises, kuna sümpaatia puidu vastu viis ta Tallinna Ehituskooli õppima puusepp-tisleri erialale. Sealses valdkonnas probleemide lahendamine juhatas teed joonestamise ja AutoCAD tarkvarani, kus joonestamine sujus iseseisvalt õppides väga hästi. Kuna kogu teema pakkus Askole väga huvi, siis ükskord sattus ta sellisele töökuulutusele, kus otsiti Jeld-Weni AutoCAD oskustega joonestajat. Jeld-Wen pakkus võimalust areneda ja vabadust uusi asju proovida ning seeläbi algas ka iseseisev programmeerimise ja sellega seonduva õppimine. 2015. aastal avanes Askol võimalus alustada BIM objektide koostamisega, millega enesekindla töövoolu saavutas aastaga. Ta on nentinud, et ega see algus lihtne ei olnud, aga järjepidevus viib sihile.

Koodipõhine BIM objektide koostamine

Asko võrdleb koodipõhist lähenemist veebilehe ülesehituse ja toimimisega. Nagu ka veebilehel järgneb klikile toiming, siis BIM objektis ühe muudatuse tegemine mängib ümber kogu objekti väljanägemise. BIM objektide juures juba algusest koodi kasutamine on Asko arvates lihtsam, kuna keerulisemate objektide käsitsi mudeldamine võtaks liiga kaua aega ja ka muudatuste tegemine oleks palju keerulisem. Samuti lisab ta, et koodipõhine mudelite koostamine nõuab väga head kujutlusvõimet ja julgust – kui tal ei oleks olnud julgust proovida erinevaid variante, siis ta ei oleks BIM maailmas ka nii kaugele jõudnud kui praegu on. Asko nimetab ennast praktiku tüüpi inimeseks, kellele meeldib lahendusi leida päris probleemidele ning tunneb suurimat heameelt, kui tema loodud lahendused teevad kellegi toimingud lihtsamaks. Peamiselt iseõppinuna leiab ta, et siiski on tähtis ka oma ideede arutamine kellegi teisega, et tekiks tervikpilt ja parim võimalik lahendus.

Professionaalsed teadmised uksetootmises

Asko eelnev kogemus Jeld-Wenis tähendab seda, et ta on erinevate uste BIM alase hingeeluga väga hästi kursis. Erinevate uste mudelite loomine ja parandamine lõi tema jaoks väga selge pildi sellest, millised on head BIM objektid.

BIM objektide nõrkustest rääkides toob Asko välja selle, et tihti luuakse liiga detailseid mudeleid, mis on programmi jaoks liiga suured ja seetõttu laevad igat muutust väga kaua. Näiteks, kui on loodud väga detailsed BIM objektid uste näol ja lisatud need projekti, siis on ka projekt tervikuna väga aeglane. Seega peab väga hästi läbi mõtlema, milline on päriselt vajalik info, mida üks ukse mudel sisaldama peaks. Ta lisab, et ukse ja aknatootjad on Eestis oma tootmises väga pädevad, kuid BIM alased teadmised ei ole valdkonnas veel nii hästi levinud kui võiks. Seetõttu tasub ka objektide loomisel abi küsida nendelt, kes sellega igapäevaselt tegelevad.

Milline võiks olla tuleviku BIM?

Asko Promm

“BIM maailmas toimub mingil hetkel täielik plahvatus ning rongilt maha jäänud inimesed hakkavad mõtlema, et ka neil oleks selliseid lahendusi vaja. Aga nad on juba hiljaks jäänud.”

Asko täheldab, et kõik, kes praegu BIM-ga tegelevad, on omal alal pioneerid, kuna valdkond on alles arenemisjärgus ning praegused väga innovaatilised lahendused võivad tulevikus muutuda standardiks. Ta leiab, et BIM-i eesmärk võiks olla ehitusvaldkonna töövoogude lihtsustamine ja projekteerijatele loomingulisele tööle keskendumise võimaluse jätmine, ilma et nad peaks pead vaevama selle üle, kuidas asjad töötavad – see võiks kõik mudelis juba sees olla.

Lisaks loodab Asko sellele, et tulevikus oleksid erinevad parameetrid ja standardid riikideüleselt samad. Praegu on otsustanud riigid omamoodi neid asju ajada ja rahvusvahelises äris tegutsedes seab see mõningaid piire ning raskendab ka BIM objektide koostamist.

Asko TULITEC-ist

“TULITEC on hea koht, kus töötada, sest need inimesed, kelle kõrval ma töötan, on tegelikult ju oma ala spetsialistid – päris maailmas päris spetsialistid. See on hindamatu väärtusega kogemus. Ma arvan, et kuskil mujal ei oleks saanud selliseid asju üldse tehagi, millega ma seni tegelenud olen TULITEC-s.”

Asko ütleb, et TULITEC-s töötamine on olnud väga huvitav ning pakkunud ka keerulisemaid väljakutseid, millest on ta palju õppinud ning uusi teadmisi kaasa võtnud. Ta leiab, et on tore, kui mõni ülesanne on keeruline, sest nii toimub areng. Tema jaoks on asendamatu see tunne, kui tema tegevusel on kindel eesmärk ning loodud lahendus on päriselt kasulik.

Oma lemmikprojektina toob Asko välja Solarstone päikesekatuste BIM mudelite loomise, millega on ta pikka aega tegelenud.

Tagasi
Jaga artiklit: